Aidosti ihmisestä

välittävää

sairaanhoitoa ja

hoivapalvelua

VÄLITÄN
SINUSTA

Kotonasi – sinulle
tutussa ympäristössä

GeePeen tarjoaa asiakkaan kotiin vietävää kotisairaanhoito- ja hoivapalvelua. Toimintaperiaatteena on laadukas, kiireetön ja aidosti ihmisestä välittävää sairaanhoitoa sekä hoivapalvelua. Toimialueena ovat Viitasaari, Pihtipudas, Kinnula sekä Kivijärvi ja Kannonkoski.  Palvelujen kohderyhmänä ovat vanhukset sekä aikuiset asiakkaat.

Yritys tarjoaa myös Sairaanhoitajan ja hoitajan työpanosta kunnille sekä yrityksille sijaistarpeen paikkaamiseen

Yritys tuottaa myös työnohjausta yksilölle, ryhmille sekä työyhteisöille.

Palvelut sinulle

tai läheisellesi

KOTISAIRAANHOITO

Kotisairaanhoito tarkoittaa kotona tehtävää terveydenhuolloksi katsottavaa toimintaa. Kotisairaanhoidon asiakkaaksi tullaan lääkärin lähetteellä tai terveydenhuollon ammattihenkilön tai palveluohjaajan arvion perusteella. Työn toteutus perustuu lääkärin antamaan ohjeeseen.

HOIVAPALVELU

Hoivapalvelu on asiakkaan tarvitsemaa lyhytaikaishoivaa esimerkiksi toipumisajaksi tai se voi olla pidempikestoista hoivan tarvetta eri osa-alueilla.

TYÖNOHJAUS

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla.